Ecmain Tur ile Farkı Yaşayın
Umre Nasıl Yapılır?

Umre ibadetini huzurlu bir şekilde yapmak istiyorsanız, kendi fikirlerinizi ön plana çıkarmadan önce kafile başkanı ve din görevlilerinin uyarılarını dikkate almalısınız. Kendi huzurumuz için onların tavsiyelerini dikkate almalıyız.

Umre ibadeti sürerken dünyevi konulardan sohbet etmemek en doğru karar olacaktır (siyaset, ticaret, vb) hiçbir konuda ciddileşmemeliyiz. Bu tarz şeylerin umrenin manevi atmosferini bozacağını aklımızda tutmalıyız.

Umre seyahatinizin her saniyesinin ibadet olduğunu düşünerek, her an dua, zikir, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife ile umre seyahatinizin boyunca devam etmeliyiz.

Umre yapmak için tüm konuları aşağıda listeledik, Dikkatlice okuyunuz.

Mikat Sınırlarının Herhangi Birine Çıkılarak, İhrama Kıyafeti Giyilir.

Mekke-i Mükerreme’ye hac veya umre maksadıyla girmek isteyenlerin, ihrama girmeden geçmeleri caiz olmayan yerlere Mikat sınırı denmektedir. Kabe-i Muazzama’yı çevreleyecek şekilde beş tane mikat yeri mevcuttur. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Zü-I-Huleyfe (Abar-ı Ali): Medine tarafından gelecek olanlar, buraya geldikleri zaman şartlarını yerine getirdikten sonra ihrama girerler. Türkiye’den Medine’ye gelecekler ve gelenler, Medine’de bir zaman kaldıktan sonra Mekke’ye gittikten sonra burada ihrama girmeleri lazım.

Havayoluyla Türkiye’den Cidde’ye gelenler ise, mikat sınırını havada geçecekleri için, Türkiye’de ki havalimanlarında ihrama girmeleri lazım.

İhrama Niyet Edilerek, 2 Rekat İhram Namazı Kılınır.

Türkiye’den Medine’ye ulaşıp oradan da Mekke’ye ulaşanlar Zü-I-Huleyfe (Abar-ı Ali)’de, Türkiye’den direk Cidde’ye gidenler ise havalimanında ihrama girerler, niyetlerini edip, namazlarını kılarlar. (Kerahat vakti haricinde her zaman kılınabilir)

Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya deriz ve tekbirimizi alırız. Peygamber efendimiz (SAV) kıldığı namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatında Fatiha’dan sonra ihlas suresi okumuştur. Bu nedenle bu sureleri biliyorsak onun sünnetini yerine getirmek en doğru karardır. Eğer bilmiyorsak bildiğimiz herhangi bir sureyi okuyabiliriz.

Namazımızı da kıldıktan sonra umre için niyet etmemiz lazım. “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle” şeklinde niyetimizi ederiz ve artık bundan sonra bizim için ihram yasakları başlayacaktır.

Telbiye, Tekbir, Salavat-ı Şerife Okunarak Harem-i Şerife’ye Doğru Yola Gidilir. Kabe Görüldüğünde Salavatlar, Telbiyeler Ve Tekbirlerin Okunması Kesilir.

İhram Yasaklarına önem göstererek, kadınlar ses tonunu yükseltmeden, erkekler de belli olacak şekilde telbiye, tekbir, salavat-ı şerife, okunarak yolla devem ederler.

Telbiye :

‘’Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'lmülke lâ şerike lek’’

Anlamı “Emrine âmâdeyim Allah’ım, buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine âmâdeyim! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Beytullah’ın O Kutsal Avlusuna Gidilir Ve Kabe Tavaf Edilir. Tavafı Bitirdikten Sonra 2 Rekat Tavaf Namazı Kılınır.

Tavaf, bir nesnenin etrafında dönmek anlamına gelmektedir, Hacer-i Esvad’in hizasından başlayarak Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşlerin herbirine “şavt” denir. Tavafın Kabe etrafında yapılacağını “… ve Beyt-i Atik-i (Kabe’yi) tavaf etsinler” ifadelerini içeren ayetten anlam vermekteyiz.

Tavaf’ın Vacipleri

· Tavafa abdestli olarak başlamalıyız. Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi Kabe’nin neresinde olduğunu unutmayıp dışarıya çıkar. Abdestini aldıktan sonra kaldığı yerden devam ederek yedi şavtı tamamlar.

· Setr-i avret, yani mahrem yerlerinin örtülmesi gerekmektedir. Avret sayılan yerlerin dörtte biri veya daha çoğu açılırsa ceza gerekir.

· Kabe’yi sol tarafına alarak tavaf yapılır.

· Yürümeye gücü yetenlerin tavafı bizzat yürüyerek yapmaları gerekir, Yaşlılık, hastalık ve sakatlık sebebiyle yürüyemeyenlerin ise tekerlekli sandalye vb, binerek tavaf yapmalarında bir sorun teşkil etmemektedir.

Tavaf’ın Sünnetleri

· Bedenimizde ihram kıyafetimizde namaza engel olacak herhangi bir leke, pislik vb bulunmaması gerekmektedir.

· Her şavtta Hacer-i esvad’in karşı hizasına geldiğimizde elimizi kaldırıp “Bismillahi Allahuekber” denilerek karşıdan selamlanır ve sağ elin içi öpülür. Tabi bunları yaparken bekleme yapmadan yürümeye devam edilmelidir.

· Tavafı bitirdikten sonra kana kana su içmekte sünnettir.